CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental investigation of nonlinearity mitigation properties of a hybrid distributed Raman/phase-sensitive amplifier link

Henrik Eliasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC) Vol. Part F40-OFC 2017 (2017), p. Th3J.4.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The first experimental demonstration of a long-haul transmission system utilizing both phase-sensitive amplifiers and distributed Raman amplification is presented. The impact of the span power map in a nonlinear transmission regime is investigated.Denna post skapades 2017-08-04. Senast ändrad 2017-08-11.
CPL Pubid: 250920

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur