CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-Design and the public realm

Liesbeth Huybrechts ; Henric Benesch ; Jon Geib (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik)
CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts (1571-0882). Vol. 13 (2017), 3, p. 145-147.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-08-04. Senast ändrad 2017-08-30.
CPL Pubid: 250911

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Högskolan för design och konsthantverk (GU)
Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ämnesområden

Design

Chalmers infrastruktur