CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emerging Nanocomposite Dielectrics

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Electra 226, p. 24-32. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur