CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A hybrid GO-Gaussian ray-beam

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; O. Rubiños-López
Microwave and Optical Technology Letters Vol. 15 (1997), 5, p. 278-282.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur