CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Expertgruppens kommentarer till projektrapporterna inom konstnärlig forskning

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Johan Widén ; Ingrid Elam ; Maria Johansson ; Ulrika Knutson ; Ole Lützow-Holm
Forskning och kritik - granskning och recension av konstnärlig forskning. Årsbok Vetenskapsrådet Konstnärlig FoU 2010 p. 159-166. (2010)
[Kapitel]

The Swedish Research Council has supported artistic research since the Council was set up in 2001. Project Research Grants have been awarded in the field since 2003. Five reports on projects that have received financial support from the Research Council are commented and reflected upon in the Yearbook, for the first time, by the Expert Panel for Artistic Research and Development.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-02.
CPL Pubid: 250881

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Konsthögskolan Valand (2000-2012)
Högskolan för scen och musik (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Konst
Bildkonst
Scenkonst
Arkitektur
Design

Chalmers infrastruktur