CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Four Arrows of Knowledge. Some Notes on Practice-Based Research

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik) ; Halina Dunin-Woyseth
Hantverksvetenskap p. 37-46. (2017)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-02. Senast ändrad 2017-08-02.
CPL Pubid: 250870