CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and analysis of a dual-reflector feed for the radio telescope in Nançay

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEE Proceedings Microwaves Antennas and Propagation Vol. 144 (1997), 5, p. 289-296.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur