CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Art of Assessment - Focusing Research Assessment from Different Perspectives

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth ; Nel Janssens (Institutionen för arkitektur)
Perspectives on Research Assessment in Architecture, Music and the Arts. Discussing Doctorateness p. ix-xx. (2017)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-08-01. Senast ändrad 2017-08-01.
CPL Pubid: 250867

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Vetenskapsteori
Musik
Arkitektur
Design

Chalmers infrastruktur