CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of different realizations and calculation models for soft surfaces by using a vertical monopole on a soft disk as a test bed

Zhinong Ying (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; A. Kishk
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 44 (1996), 11, p. 1474-1481.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2010-12-17.
CPL Pubid: 25083

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur