CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvements of dipole, helix, spiral, microstrip patch and aperture antennas with ground planes by using corrugated soft surfaces

Zhinong Ying (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
Microwaves, Antennas and Propagation, IEE Proceedings (1350-2417). Vol. 143 (1996), 3, p. 244-248.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2010-12-17.
CPL Pubid: 25082

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur