CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electric field integral equation for cylindrical structures

Johan Wettergren (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Peter Slättman (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEE Proceedings - Microwaves Antennas and Propagation Vol. 143 (1996), 2, p. 147-151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25081

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur