CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Claiming the Bicycle: Women, Rhetoric, and Technology in Nineteenth-Century America

Tiina Männistö-Funk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society)
Technology and Culture (0040-165X). Vol. 58 (2017), 2, p. 586-588.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-26.
CPL Pubid: 250809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur