CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Defluorination of Fluorographene Oxide via Solvent Interactions

K. K. Tadi ; Santosh Kumar Bikkarolla (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; K. Bhorkar ; S. Pal ; N. Kunchur ; N. Indulekha ; S. Radhakrishnan ; R. K. Biroju ; T. N. Narayanan
Particle & Particle Systems Characterization (0934-0866). Vol. 34 (2017), 5,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Fluorinated Graphene Oxide, Biomolecules, Irradiation, Derivatives, Adsorption, Coverage, Fluoride, SheetsDenna post skapades 2017-07-26.
CPL Pubid: 250808

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur