CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dive into the depths of quality management

Stefan Lagrosen ; Yvonne Lagrosen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
European Business Review Vol. 18 (2006),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur