CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IT support for contractor monitoring of refurbishment projects

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Ahmet Anil Sezer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Integrating Information in Built Environments: From Concept to Practice p. 150-159. (2018)
[Kapitel]

Nyckelord: refurbishment, contractors, information technology, site managersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-26.
CPL Pubid: 250795