CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-dimensional analysis of bandwith of open hard surface

Zvonimir Sipus (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J. Salomonsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEE Proceedings Part H Vol. 143 (1996), 6, p. 475-481.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur