CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heavy Vehicle Maintenance in Road Transport Solutions: An Interorganizational Perspective on Efficiency Improvement

Klas Hedvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
Conference paper presented at EurOMA 2017 in Edinburgh. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Heavy Vehicle Maintenance, Efficiency, Interorganizational PerspectiveDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-25. Senast ändrad 2017-07-25.
CPL Pubid: 250789