CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring service quality in the health and fitness industry

Stefan Lagrosen ; Yvonne Lagrosen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Managing Service Quality Vol. 17 (2007), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10.
CPL Pubid: 25078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur