CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scheduling VLBI Observations to Satellites with VieVS

Andreas Hellerschmied ; Johannes Böhm ; Alexander Neidhardt ; Jan Kodet ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Lucia Plank
International Association of Geodesy Symposia (0939-9585). Vol. 146 (2017), p. 59-64.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Satellite observations, Scheduling, VieVS, VLBIDenna post skapades 2017-07-24. Senast ändrad 2017-12-04.
CPL Pubid: 250772