CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of nearly cylindrical antennas and scattering problems using a spectrum of two dimensional solutions

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; S. Rengarajan ; A. Moldsvor
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 44 (1996), 8, p. 1183-1192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur