CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Macroscopic Response and Manipulation of Lipid Nanotubes with Calcium Ion Gradient

Vladimir Kirejev (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Baharan Ali Doosti (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Mehrnaz Shaali (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Gavin Jeffries (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Tatsiana Lobovkina (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 112 (2017), 3, p. 220A-220A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 250766

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biofysik

Chalmers infrastruktur