CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-Molecule Transcription Factor Dynamics in Saccharomyces Cerevisiae Glucose Sensing

E. G. Hedlund ; Sviatlana Shashkova ; A. J. M. Wollman ; Stefan Hohmann (Institutionen för biologi och bioteknik) ; M. C. Leake
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 112 (2017), 3, p. 282A-282A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-21. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 250765

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för biologi och bioteknik

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur