CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-Resolved Single Cell, Sub-Cellular Compartmentalized Proteomics, Combining Precise Microfluidics, Deconvolution and Ultrasensitive Single-Molecule Microscopy

A. J. M. Wollman ; Sviatlana Shashkova ; Niek Welkenhuysen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; E. G. Hedlund ; Stefan Hohmann (Institutionen för biologi och bioteknik) ; M. C. Leake
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 112 (2017), 3, p. 313A-313A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-21.
CPL Pubid: 250764

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi
Institutionen för biologi och bioteknik

Ämnesområden

Kemi
Biofysik

Chalmers infrastruktur