CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cross-Reactivity of Alpha-Synuclein with Other Cellular Components Can Dramatically Modulate Amyloid Formation

Pernilla Wittung-Stafshede (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 112 (2017), 3, p. 365A-365A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 250763

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur