CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical Gradients Trigger and Guide Movement of Giant Lipid Vesicles

Baharan Ali Doosti (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Tatsiana Lobovkina (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 112 (2017), 3, p. 376A-376A.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-21.
CPL Pubid: 250762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur