CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanocellulose: What used to be cellulose micelles

Romain Bordes (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; T. G. M. van de Ven
Current Opinion in Colloid & Interface Science (1359-0294). Vol. 29 (2017), p. A1-A2.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-20.
CPL Pubid: 250760

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Yt- och kolloidkemi

Chalmers infrastruktur