CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlled Compression Treatment With a Constant Resting Pressure and High Peak Working Pressure

Torbjörn Lundh (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Vascular Surgery (0741-5214). Vol. 65 (2017), 6, p. 106S-107S.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

meeting abstractDenna post skapades 2017-07-20.
CPL Pubid: 250756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Medicinteknik

Chalmers infrastruktur