CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of near-field focusing with application to the Arecibo tri-reflector system

Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; M. Davis
IEE Proceedings Part H Vol. 143 (1996), 4, p. 284-297.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur