CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Active learning with the use of MOOCs at Chalmers University of technology – Experiences, challenges and future

Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (2183-1378). Vol. 6 (2016), p. 132-139.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Active learning, Blended learning, Engineering education, ICT, MOOCsDenna post skapades 2017-07-18.
CPL Pubid: 250742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur