CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modified rectangular patches for self-oscillating active antenna applications

J Bartolic ; D Bonefacic ; Zvonimir Sipus (Institutionen för elektromagnetik, Antenner ; Institutionen för mikrovågsteknik)
Antennas and Propagation Magazine Vol. 38 (1996), p. 13-21.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-10. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)
Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur