CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital advertising campaigns and the branded economy

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society) ; Oskar Broberg ; Ann-Sofie Axelsson
Digitalizing Consumption: How devices shape consumer culture p. 203-224. (2017)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-07-18.
CPL Pubid: 250736