CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principer för verksamhetsutvärdering - Erfarenheter från Toyotas cockpit-flöde

Peter Fredriksson (Institutionen för arbetsorganisation)
Nya Bättre Produktivitet (2002)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur