CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Novel Control Method for Preventing the PV and Load Fluctuations in a DC Microgrid from Transferring to the AC Power Grid

M. Mobarrez ; D. Fregosi ; Gh. Jalali ; Mohammad Amin Bahmani (Institutionen för elektroteknik, Elkraftteknik) ; S. Bhattacharya
IEEE Second International Conference on Direct Current Microgrids, June 27-29, 2017, Nurenberg, Germany (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-14. Senast ändrad 2017-07-14.
CPL Pubid: 250720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektroteknik, Elkraftteknik

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur