CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gustafson-Rakha-Type Elliptic Hypergeometric Series

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori)
Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications (1815-0659). Vol. 13 (2017), p. Article Number: 037.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We prove a multivariable elliptic extension of Jackson's summation formula conjectured by Spiridonov. The trigonometric limit case of this result is due to Gustafson and Rakha. As applications, we obtain two further multivariable elliptic Jackson summations and two multivariable elliptic Bailey transformations. The latter four results are all new even in the trigonometric case.

Nyckelord: elliptic hypergeometric series; multivariable hypergeometric series; Jackson summation; Bailey transformationDenna post skapades 2017-07-14. Senast ändrad 2017-07-31.
CPL Pubid: 250718

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur