CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring Suppliers' Influence on Production Start-up

Peter Fredriksson (Institutionen för arbetsorganisation) ; Jan Lindér (Institutionen för arbetsorganisation)
In proceedings of the 5th Int. EurOMA Conference, Dublin. (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur