CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OPTICAL PHYSICS One ring to multiplex them all

Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Nature (0028-0836). Vol. 546 (2017), 7657, p. 214-215.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-14.
CPL Pubid: 250702

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur