CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Satellite Factories during Production Start-up

Peter Fredriksson (Institutionen för arbetsorganisation)
In proceedings of the 6th Int. EurOMA Conference, Venice. (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur