CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating the Solids Circulation Rate in a 100-kW Chemical Looping Combustor

Carl Linderholm (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Matthias Schmitz (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Chemical Engineering Science (0009-2509). Vol. 2017 (2017), p. 351–359.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Chemical-looping combustion; oxygen carrier; circulating fluidized bed; solids circulation; carbon capture;Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-13. Senast ändrad 2017-07-17.
CPL Pubid: 250693

 

Läs direkt!

Filen i embargo till 2019-11-02

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energiteknik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur