CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On assessing supplier partners – lessons learned from the development of an assessment-tool

Peter Fredriksson (Institutionen för industriell marknadsföring)
In proceedings of the 3rd Int. conference in Operations and Quantitative Management, Sydney. (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur