CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real and complex Brunn-Minkowski theory

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri)
Analysis and Geometry in Several Complex Variables (0271-4132). Vol. 681 (2017), p. 1-27.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: direct image bundles, bergman-kernel, extension, ohsawa, positivity, conjecture, metrics, proof


Conference: Workshop on Analysis and Geometry in Several Complex Variables Location: Texas A&M Univ Qatar, Doha, QATAR Date: JAN 04-08, 2015Denna post skapades 2017-07-12.
CPL Pubid: 250670

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur