CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing interdependencies in buyer-supplier partnerships

Peter Fredriksson (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Fredrik von Corswant (Institutionen för arbetsorganisation) ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring)
In proceedings of the POM-conference, Orlando. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 25067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)
Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur