CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att välja sourcingstrategi

Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Intelligent logistik Vol. 1 (2006), 6, p. 29-34.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 25066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur