CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene terahertz electronics

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
CDT summer conference 2017 on the science and technology of graphene and related materials p. 19-20. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Graphene, transistors, FETs, THz detectors


Invited talk at the CDT Summer Conference held 12 - 15 June 2017.Denna post skapades 2017-07-12. Senast ändrad 2017-07-12.
CPL Pubid: 250640