CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence of the presence of 2-O-b-D-xylopyranosyla-a-L-arabinofuranose side chains in barley husk arabinoxylan

Anders Höije (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Corine Sandström ; Johannes Roubroeks (Extern ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Roger Andersson ; Suresh Gohil ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Carbohydrate Research Vol. 341 (2006), p. 2959-2966.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25064

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Isolation, Characterization and Material Properties of Arabinoxylan from Barley


Bioprocessing, Structure and Material Properties of Arabinoxylans