CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Object-Figure Misfits

Daniel Norell (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik) ; Einar Rodhe
Scroope: Cambridge Architecture Journal (0966-1026). 26, p. 154-164. (2017)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-07-11.
CPL Pubid: 250633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur