CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minimum Quantity Lubrication

Bulent Tasdelen (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: MQL, compressed air, dry, temperature, tool wear, nozzle, oil amount, contact length, seizure, sliding, tool-chip contact surface topographyDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Minimum Quantity Lubrication (MQL)- A Step to Understanding of the Process


An Experimental Investigation on Contact Length during Minimum Quantity Lubrication (MQL) Machining


Studies on Minimum Quantity Lubrication (MQL) at Drilling


Examination

Datum: 2007-02-23
Tid: 10.00
Lokal: 10.00 Hörsalsvägen 7

Ingår i serie

Built environment and sustainable development: report - Chalmers University of Technology