CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multibody dynamic modelling of a direct wind turbine drive train

Saeed Asadi (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wind Energy Science Conference 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-07-08.
CPL Pubid: 250594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)