CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mobile Manufacturing System Characteristics

Carin Stillström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
OM in the New World Uncertainties, in Proceedings of the 17th Annual Conference of POMS, Boston, MA, April 28 - May 1, 2006, p. 1-18. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Mobile Manufacturing Systems, Functional SalesDenna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 25059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik
Produktionsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur