CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Inverse Problem of the Synthesis of Optimal Output Variable Regulators.

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Fikret Aliev ; Vlamimir Larin ; Nargis Valieva
Appl. and Comput. Math., (1683-3511). Vol. 5 (2006), p. 35-44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 25058

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur