CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Hypercyclicity Criterion with Applications

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J. Math. Anal. Appl. Vol. 327 (2007), p. 1431-1443.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Hypercyclic operator, Hypercyclicity CriterionDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 25055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur